Staff

Secretary

Sophy Chen (62106)Ming-tan Ko (62109)

Camp Service

Hydropower, LightingGing-Huo Chen (62159-23)
Internet, General AffairsChao-Qun,Chang (62118)
Environmental Safety, Drinking Water, Fire ProtectionTai-San Lin (62117)
Audiovisual, ElectricityMin-Rong ,Choi (62116)
Camping and General AffairsYi-Cheng Yang (62121)
Venue, Access Control, TransferGing-Huo Chen (62159-23)
Cultural and Recreational ActivitiesMei-Jun Chuo (62108)

Finance

Funding Write offMing-tan Ko (62109)
Plotter EquipmentYi-Cheng Yang (62121)
Property ManagementChao-Qun,Chang (62118)

School Affairs

University DepartmentShin-Yi Tseng (62159-65)
MasterSherry Hou (62100)
PhD Student , EvaluationSophy Chen (62106)

ScheduleJian-liang Luo (62107)

Technical Service

Factory Work SafetyHong-Heng Chang (62113)
MachiningHong-Heng Chang (62113)
Practice TeachingHong-Heng Chang (62113)Min-Rong ,Choi (62116)Jian-liang Luo (62107)

Committee

Education CouncilMei-Jun Chuo(62108)
Class CommitteeJian-liang Luo (62107)
School CommitteeSherry Hou (62100)
Research CouncilYi-Cheng Yang (62121)
Departmental MeetingSophy Chen (62106)

 

Retirement Staff

Name

Job Title

Retirement Day

Lin-Chen Chi

Teaching Assistant

2011.08

Kai Huang

Administrator

1980.10

Jin-He Guo

Assistant Manager

1993.07

Yung-Shiang Wu

Associate Clerk

1993.08

Yao-Yun Chuang

Assistant Technical Specialist

1997.02

Shu-Chian Lin

Assistant Technical Specialist

2001.01

Huei-Mei Hu

Officer

2002.01

Ching-Lin Ding

Officer

2002.01

Hua-Ming Chang

Senior Technical Specialist

2002.02

Chang-Ching Tsai

Assistant Technical Specialist

2003.02

Ming-Shiou Hou

Officer

2005.09

Jung-Jau Wang

Technical Worker

2007.07

Jin-Jou Tsai

Assistant Technical Specialist

2010.06

Mei-Ching Wu

Officer

2010.07

I-Chung Lu

Senior Technical Specialist

2013.06

Jin-Sheng Lin

Technical Worker

2013.07

Ju-Shan Chen

Assistant Technical Specialist

2014.03

Ming-Da Lin

Assistant Technical Specialist

2014.12